Dịch vụ

DỊCH VỤ THU MUA HỢP KIM

Công ty TNHH SX – TM – DV Hữu Trí chuyên Thu Mua phế liệu tại Bình Dương Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An, …

DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI

Công ty TNHH SX – TM – DV Hữu Trí chuyên xử lý chất thải tại Bình Dương Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An, …

DỊCH VỤ THU MUA PHẾ LIỆU

Công ty TNHH SX – TM – DV Hữu Trí chuyên Thu Mua phế liệu Nhựa tại Bình Dương Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An, …